బిడ్డ ప్రేమ 63

By | August 2, 2021
telugu sex stories బిడ్డ ప్రేమ 63 ఆ రోజు మధ్యాహ్నం అమ్మ కొడుకుల రతి కేళిలో,  కొడుకు మొడ్డతో మొదటి సారి గుద్ధిరికం చేసుకున్న అమ్మ .   అమ్మ వెచ్చని గుద్ద రంధ్రంలో తన వేడి వీర్యాన్ని పోసి, అలానే ఇద్దరు నీరస్సించి నిద్రలోకి జారుకున్నారు. ------------------------------------------------- ఆ మరుసటి రోజు అమ్మ నడుస్తూ ఉంటే, వెనక గుద్ద రంధ్రంలో ఎదో చిన్న పాటి నొప్పి. ఎప్పుడు లేనిది ఏంటబ్బా అని అమ్మ ఆలోచిస్తూ, కొడుకు చేసిన ఘనకార్యం గుర్తుకు

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published.