బ్లాక్ రోస్ 15

By | January 27, 2021
naa telugu kathalu బ్లాక్ రోస్ 15 దానికి విన్ "నా టైమ్ నీ నువ్వు కాదు కదా ఎవడు ఆపలేరు నేను దిగులు పడుతుంది నీ అనీత కోసం" అన్నాడు దానికి అరుణ్ మొహం లో నవ్వు ఎగిరి పోయింది అప్పుడు ఆ వ్యాన్ లోకి ఒక ఎర్ర తేలు వచ్చింది దాని చూసి అరుణ్ వేరే కానిస్టేబుల్ ఇద్దరు దాని తొక్కి చంపేసారు దానికి విన్ "అయ్యో అయ్యో పాపం ఇంకా నాలుగు సంవత్సరాల జీవితం ఉన్న ప్రాణి నీ చంపేసారు దానికి విషం కూడా లేదు కాకపోతే దాని విషం ఎవరి గొంతులో నుంచి కడుపులోకి దిగుతుందో నాకూ తెలుసు" అని చెప్పి అరుణ్ చూసి కన్ను కొట్టాడు దాంతో 

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *