పెళ్ళికాని ప్రసాదు 20

By | January 14, 2022
telugu sex stories xossipi పెళ్ళికాని ప్రసాదు 20 ఆ రాత్రి 11.30 గంటల వేళకి వినయ్ కి దాహం వేసి నిద్రలేచాడు.. మంచం దిగి కళ్ళు నులుముకుంటూ నీళ్ళు తాగాలని వంటింటి కేసి బయలుదేరిన అతడు, అత్త పడుకునే పక్క ఖాళీగా వుండటం గమనించాడు.. ‘బహుశా తనూ దాహం వేసి లేచి వెళ్ళిందేమో...’ అనుకుంటూ తను తన నడక సాగించాడు.. కమల అతడు అనుకున్నట్లు కాక అన్నా వదినల శృంగార కేళి చూసేందుకని వాళ్ళ బెడ్ రూమ్ వద్ద పొంచి చూస్తూ వుంది తన అల వాటు ప్రకారం.. ఆమె వీపు మేనల్లుడి వైపు వుండటం తో తనకి అతడు హాల్లో కి వచ్చింది తెలియలేదు..తన రసాస్వాదనలో మునిగి వుంది.. అమ్మా నాన్నల గది దగ్గిర తలుపుల సందులో ముఖం చేర్చి ఆమె ఏం చేస్తోందో వినయ్ కి బోధ పడలేదు.. వాడు వయస్సు కి వచ్చివున్నా ఇలాంటి విషయాలతో తనకి పరిచయం కాకపోవటం, అప్పటి అతడి మాంద్యానికి కారణం అనాలి.. అందుకే అమాయకంగా అత్త ఆ సమయంలో అక్కడేం చేస్తోందో కనుక్కొవ్వాలనుకుంటూ ఆమెకేసి నడిచాడు తన దాహం విషయం మర్చే పోతూ.. అతడి అడుగుల సవ్వడి దగ్గిరౌతూంటే కమల ఉలిక్కి పడుతూ తలను వెనక్కి తిప్పి చూసింది.. తనని సమీపిస్తున్న మేనల్లుడు వినయ్ ని చూసి కొయ్యబారి పోయింది.. అతడి ముఖ భావాలను పసిగడుతూ తన ‘అత్తా..ఏం

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published.