చెల్లితో బంచిక్ 396 ని అందమే నాకు వియాగ్ర

By | September 19, 2020
xossipi telugu sex stories చెల్లితో బంచిక్ 396 ని అందమే నాకు వియాగ్ర ముసి ముసి నవ్వులు నవ్వుతున్న ప్రియ...., అల తన పదాలతో తండ్రి మడ్డని చుట్టేసి..., పైకి కిందకి ఊపుతూ...., "ఏమిటి నాయనమ్మ గోలా...., నేను చక్కగా మా నాన్నకి సేవ చేసుకుంటుంటే అడ్డు పడతావేంటి????", అని బుంగమూతి పెట్టి గుణుగుతూ చెప్పింది. "సిగ్గూ లేకపోతే పోయే...., నువ్వేమైనా వాడి పెళ్లనివాటే సేవ చేసుకోడానికి???, ఏదో కోరికలు ఉన్నాయి తీర్చేసుకున్నారు అంటే ఒకే...., నిన్నటి వరకు బాగానే దూరంగా ఉన్నారుగా???, ఈ రోజు ఎం పుట్టింది అల నా కొడుక్కి పెళ్ళాం సేవలు చేస్తున్నావు???", అని అరిచింది నాయనమ్మ. "అబ్బా నాయనమ్మ..., మా అమ్మ ఇంట్లో లేనప్పుడు నేనేగా అయన పెళ్ళాన్ని????", అంటూ...., కొంటెగా తండ్రితో రోల్ ప్లే మొదలెట్టి...., "ఏవండీ???, ఏమి మాట్లాడరేం??", అని సిగ్గుపడుతూ సుబ్బారావుని అడిగింది. అప్పుడు సుబ్బారావు చిలిపిగా నవ్వుతూ..., వెనక్కి వాలిన ప్రియ పైకి పాకుతూ...., "ఏయ్ దొంగా???, నువ్వు ఎప్పటికి రెండో పెళ్లానివేగా????, మల్లి కొత్తగా అడుగుతున్నావు

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *