చెల్లితో బంచిక్ 458 సూపర్ మార్కెట్లో

By | January 19, 2021
xossipi telugu sex stories చెల్లితో బంచిక్ 458 సూపర్ మార్కెట్లో ఇక అప్పటివరకు ఇంట్లో తిరిగే బిడ్డ కళ్ళ ముందు కనపడకపోయే సరికి పిచ్చి పిచ్చి ఆలోచనలు వస్తున్నాయి నాకు అప్పుడు. నాకు తేకుకుండానే చాల వింతగా ప్రవర్తిస్తున్నాను నేను ఆ సమయంలో.రోజులు అల గడుస్తున్నప్పుడు ఒక్కసారి నేను మా ఇంటికి దెగ్గర ఉండే సూపర్ మార్కెటుకి వెళ్లాల్సి వచ్చింది.ఆ సూపర్ మార్కెట్ కుర్రాడు నాకు బాగా తెలుసు. వెధవ అచ్చం రవిగాడిలాగా ఉంటాడు చూడ్డానికి. వయసు పదిహేడు పద్దెనిమిది ఉంటాడు. జస్ట్ టెన్త్ పాస్ అయ్యాక వచ్చి

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *