ఫ్రెండ్ ఫ్యామిలీ 28

By | August 10, 2020
telugu stories kathalu ఫ్రెండ్ ఫ్యామిలీ 28 అనసూయ:- ఎం బాబు ఇంకా లేచి బయటికి రాలేదు మున్నా:- నాకు లేచిన తరువాత ఇలా ఒక గంట బెడ్ మీద పడుకోవడం అలవాటు ఆంటీ అందుకే మీరు వచ్చిన నేను లేవలేదు ఎం అనుకోవద్దు సారి ఆంటీ అన్నాడు అనసూయ:- అబ్బా ఎంత మంచి మర్యాదలు తెలుసు మున్నా కి అనుకుంది ఇంకా తన కోడలు తో మోడ్డ చీకించుకుంటూ నాదు అని తెలవక ఎలా అనుకుంటుంది. ఇప్పుడే పవన్ గురించి చెప్పాడు, ఇంకా ఇంద్రజా గురించి చెప్పాడు. అని అనగానే మున్నా ముఖంలో బాధ కనిపించింది అనసూయ కి మున్నా:- తన పేరు గుర్తు చేయకండి ఆంటీ వసంత ఇంద్రజ పేరు విని అది ఎవరు ఆ కథ ఎంటి తెలుసుకోవాలి అని అనుకుంది. అనసూయ:- నువ్వు మర్చిపోతే కదా బాబు తనని గుర్తు చేయడానికి మున్నా:- ఏమి మాట్లాడలేదు అనసూయ:- అలా ఒక్క అమ్మాయిని తలుచుకొని

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *