గులాబి పూల పరిమళం 109

By | September 10, 2020
xossipi telugu sex stories గులాబి పూల పరిమళం 109 ఆమె మరోసారి ప్రభు వైపు చూసింది
ఈ సారి గదిలో ఏమీ జరుగుతుందో వినడానికి ఇష్టపడనట్లుగా చెవులు చేతులతో కప్పుకుని
కట్టుకున్నాడు
అతను ఇక ఇది భరించలేకున్నాడు అనిపించింది
అతను లేచి ముందు తలుపు దగ్గరకు నడిచాడు
అతను తలుపును తెరిచి బయటకు అడుగు పెట్టాడు
ప్రభు ఉన్న అసౌకర్యా స్థాయిని చూడటం మీరా అనుభూతి చెందుతున్న బాధకు ఓదార్పు ఔషధం లాంటిది
అతను పూర్తిగా వెళ్ళపోయాడా ??? లేదు
అతను ఇంకా అక్కడే ఉన్నాడు అనడానికి మీరా తలుపు మార్గంలో ప్రభు నీడను చూడగలిగింది
ఆమె కూడా చెవులు మూసుకోవాలని అనుకుంది
కానీ ఆమె ఏమి జరుగుతుందో వినవలసి వచ్చింది
తన భర్త అనుభవించిన అదే బాధను 
తాను అనుభవించాల్సిన అవసరం ఉందని ఆమె భావించింది
గౌరీ బయటికి రావడానికి అరగంట పట్టింది
ఆమె ముఖం ప్రకాశవంతంగా ఉంది
ఆమె ముఖంలో సంతృప్తి కనిపించింది
ఇది లైంగిక సంభోగం వల్లనో లేక ఆమె ప్రతీకార భావన వల్లనో మీరాకు తెలియదు
ఆమె మీరాను చూసి నవ్వి తన పాపను ఎత్తుకుంది
నేను రేపు తిరిగి వస్తాను గౌరీ బిడ్డతో బయలుదేరినప్పుడు చెప్పింది
ప్రభు మళ్ళీ లోపలికి రాలేదు
మీరా వారి వాహనం వెళ్ళడం విన్నది
ఆమె భర్త స్నానం చేయడం విన్నది
అతను బయటికి వచ్చినప్పుడు మీరాను

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 

You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *