జన్మనిచ్చిన తల్లి కోసం ప్రయణం 513

By | February 9, 2021
xossipi telugu sex stories జన్మనిచ్చిన తల్లి కోసం ప్రయణం 513 రమేష్ గారు వీడు వచ్చాడు కదా వెళ్లి మాట్లాడుదామా అని బావగారికి తరువాత కలుస్తాను అని కౌగిలించుకుని ఇంటికి చేరుకుని కాంపౌండ్ లోపల కూర్చున్నాము . నాకు చెప్పిన విషయమే కృష్ణగాడికి చెప్పడంతో వాడు సంతోషంతో నన్ను కౌగిలించుకున్నాడు . అందుకేరా వెంటనే రమ్మని కాల్ చేసింది అంటూ అక్కడి నుండి రమేష్ గారు చెప్పినది ఇద్దరమూ వింటున్నాము . లాప్టాప్ తెరిచి మహేష్ కృష్ణా .......ఇది ఆదాయం .....ఇవి ఖర్చులు

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *