జన్మనిచ్చిన తల్లి కోసం ప్రయాణం 409

By | August 9, 2020
xossipi telugu sex stories జన్మనిచ్చిన తల్లి కోసం ప్రయాణం 409 అదేసమయానికి కావ్యగారు టిఫిన్ చేసి గిరిజా వెళదాము అంటూ వెహికల్ లో మొదట మా పాత ఇంటికి కృష్ణగాడి ఇంటికి వచ్చి , మేము అప్పటికే ఇక్కడికి వచ్చేసి ఉండటం వలన తాళం వేసి ఉండటం చూసి , గిరిజా ఆఫీస్ కు పోనివ్వు అనిచెప్పింది .  ఆఫీసులోకి అడుగుపెట్టగానే మొదటిరోజు గౌరవంతో స్వాగతం పలికింది దానికన్నా , స్టాఫ్ అందరూ లేచిమరీ సెల్యూట్ చేసి దగ్గరకువచ్చిమరీ అభినందనలు తెలిపి తన రూం వరకూ వదిలారు . మేడం ......మేడం......అని గిరిజా సంతోషంతో మాటలతోనే పైకెత్తేసింది . ఆపు గిరిజా మనకు చాలా పని ఉంది అని ఆనందిస్తూనే , ఇప్పుడు మన ప్రథమ కర్తవ్యం ఇంత రెస్పెక్ట్ కు మనకు మళ్లీ తిరిగొచ్చేలా చేసిన ఆ అజ్ఞాత మహానుభావుణ్ణి కలుసుకొని థాంక్స్ చెప్పాలి అని క్లర్క్ ను పిలిచి విషయం చెప్పి ఏర్పాట్లుచేయమని ఆర్డర్ వేసింది .  ముగ్గురమూ మాట్లాడుతూ గూడెం దగ్గరకు చేరుకొని ఎంట్రన్స్ లోనే గుడ్డతో టెంట్ వేస్తుండటం చూసి బావగారు ఏంటదీ అని అడిగాను . మనవాళ్ళు కాదు మహేష్ అని చెప్పడంతో , దగ్గరకువెళ్లి ఆడిగాము . గూడెం ప్రజల సమస్యలు తెలుసుకోవడానికి పెద్ద ఆఫీసర్ వస్తున్నారు వారికోసం అని బదులివ్వడంతో సంతోషించి మనకు కావాల్సింది కూడా అదే కదా , ఆ ఆఫీసర్ ఎవరో సరైన సమయానికే దేవుల్లా వస్తున్నారు అని పెద్దయ్య దగ్గరకు చేరుకొని , పెద్దయ్య కూడా సంతోషంతో పనులు అన్నీ పూర్తయినట్లున్నాయి బాబు అని చెప్పారు . అవును పెద్దయ్యా బావగారు ఇప్పుడే చెప్పారు , మనం వీలైనంత తొందరగానే కలెక్టర్ గారిని

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *