జన్మనిచ్చిన తల్లి కోసం ప్రయణం 467

By | November 5, 2020
xossipi telugu sex stories జన్మనిచ్చిన తల్లి కోసం ప్రయణం 467 ఫంక్షన్ నుండి వస్తూ మా ఆయన సంతోషంతో మాట్లాడుతూ రోడ్ వైపు సరిగ్గా చూడకుండా డ్రైవింగ్ చేస్తూ అప్పుడే సడెన్ గా పిడుగు కొబ్బరిచెట్టుని తాకడం కరెంట్ మొత్తం పోవడంతో భయంతో ఎదురెదురు కార్లు వేగంతో గుద్దుకున్నాయి. ప్రక్కనే వెళుతున్న మీ అమ్మాయి కడుపులో కారు అద్దాలు ఎగిరి గుచ్చుకున్నాయి , ముందు సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకోని మావారికి మరియు మా మావయ్య గారికి కూడా పెద్ద గాయాలు అవ్వడంతో. వెంటనే అందరినీ హాస్పిటల్ కు చేర్చాము . అప్పుడే మీ నుండి కాల్ వచ్చింది అని ఎవ్వరికీ ఏమీ కాకూడదని పిల్లలతోపాటు దేవుణ్ణి ప్రార్థిస్తుంటే , కడుపులో గాజు .......నాతల్లికి ఎంత నొప్పి వేస్తోందో .......ఇదంతా నావల్లనే , స్వామి ఇదేదో నాకు జరిగినా బాగుండేది అని ఒక్కరినే బయపడితున్నాను . అప్పుడు అనిపించింది ఇలాంటి పరిస్థితులలో నా అనుకునే వాళ్ళు ఓదార్చే వాళ్ళు లేకపోతే ఎంత నరకమే అని ,సుమారు రెండు గంటల ఆపరేషన్ తరువాత డాక్టర్లు వచ్చి అందరూ out of డేంజర్ వెళ్లి చూడొచ్చు 

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *