జన్మనిచ్చిన తల్లి కోసం ప్రయణం 502

By | January 15, 2021
xossipi telugu sex stories జన్మనిచ్చిన తల్లి కోసం ప్రయణం 502 అమ్మా మీమధ్యన ప్రాణమైన ప్రేమను చూస్తుంటే మరింత కిక్కు ఇస్తోందమ్మా నాకు అంటూ ఒకచేతితో అమ్మలిద్దరి చేతులను అందుకొని తనపై వేసుకొంది . ముగ్గురూ ప్రాణంగా జోకొట్టడంతో నావైపు నవ్వుతూనే క్షణాల్లో కవిత నిద్రలోకి జారుకుంది .  మొత్తం జేబులో పెట్టుకున్న మొబైల్ లో వీడియో రికార్డ్ అవుతూనే ఉంది . అమ్మల పాదాల దగ్గర ఉన్న పెద్ద దుప్పటి అందుకొని మెహ్రీన్ సహాయంతో అమ్మలకు ప్రేమతో గుడ్ నైట్ చెప్పి , వెనుకకువెళ్లి కవిత నుదుటిపై ప్రాణమైన

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *