జన్మనిచ్చిన తల్లి కోసం ప్రయణం 505

By | January 22, 2021
xossipi telugu sex stories జన్మనిచ్చిన తల్లి కోసం ప్రయణం 505 నేను లవర్స్ డే రోజున నీకు నా ప్రేమ విషయం చెప్పేసాను , మరి నా ప్రాణం కంటే ఎక్కువైన నీ ప్రేమ కోసం ఎదురుచూస్తున్నాను , ఎప్పుడు ఎలా తెలుపుతావు , దానికోసం హృదయమంతా నా బుజ్జి కిట్టయ్యనే నింపుకొని ఆశతో ఎదురుచూస్తున్నాను అని నిద్రలోనే కలవరిస్తోంది . నాదేవత మాటలకు పారవశ్యంతో పొంగిపోయాను.నా ప్రియమైన దేవత అతిత్వరలోనే  అంటూ వొంగి అత్యంత సౌందర్యమైన నోరూరుస్తున్న పెదాలపై ముద్దుపెట్టబోయి , నువ్వు నిద్రలోనే పెట్టేశావు

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *