జన్మనిచ్చిన తల్లి కోసం ప్రయణం 530

By | March 28, 2021
telugu sex stories xossipi జన్మనిచ్చిన తల్లి కోసం ప్రయణం 530 బయటకువస్తుంటే ...........మహేష్ నువ్వు వైజాగ్ లో గూడెం ప్రజలకు దేవుడివట కదా .........ఆ ఓపెనింగ్ ఫంక్షన్ కు నేను కూడా రావచ్చా అని అడిగింది . అలాంటిదేమీ లేదు వాళ్లంతా నాకు కుటుంబంతో సమానం , అయినా నీకెలా తెలుసు ............. నన్ను రమ్మంటావా లేదా అధిచెప్పు చాలు అని తియ్యని కోపంతో అడిగింది . Of కోర్స్ మీరు వస్తే అంతకంటే అదృష్టమా ..........నేను చూసుకుంటాను అని చెప్పాను . థాంక్స్ అంటూ మురిసిపోయింది . ప్రసన్నా , కాంచన దగ్గరకువెళ్లి జ్యూవెలరీ చూసి లవ్లీ అంటూ ఆనందించి స్వప్న  విషయం చెప్పడంతో ,  wow స్వప్న అక్క అంటూ ప్రసన్నా కౌగిలించుకుని , we are so so sooooo happy , అయితే ముగ్గురమూ కలిసి వంట చేస్తాము అని సంతోషంతో వెళదాము అని డోర్ తెరిచింది .  స్వప్న ఏదో చెప్పేలోపు కీస్ అందుకొని ,మీరు కారులో

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published.