జన్మనిచ్చిన తల్లి కోసం ప్రయణం 545

By | June 19, 2021
telugu sex stories జన్మనిచ్చిన తల్లి కోసం ప్రయణం 545 నిజమే డార్లింగ్ కానీ ఒక ఒక అర గంట అంతే లవ్ యు లవ్ యు లవ్ యు .............అని ముద్దులుపెట్టాను . ఊహూ ఊహూ..........అంటూ ఇక నా షర్ట్ చిరిగిపోవడమే ఆలస్యం అన్నట్లు వొదిగిపోతోంది . కల్యాణి బయటకువచ్చి మామాటలు విని వెహికల్ లో ఎక్కి కూర్చుని , మేడం గురించి నాకు బాగా తెలుసు మహేష్ సర్ , తన ప్రేమ అంతులేనిది అని చెప్పింది . నేను వచ్చేన్తవరకూ అమ్మానాన్నలతో , చెల్లెళ్లతో ప్రేమతో మాట్లాడతావని ......... ఊహూ ఊహూ............రాత్రి ఎలాగో మాట్లాడతాను , ఇప్పుడైతే

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *