జన్మనిచ్చిన తల్లి కోసం ప్రయణం 546

By | June 22, 2021
telugu sex stories జన్మనిచ్చిన తల్లి కోసం ప్రయణం 546 కిందకు దిగి అమ్మల వెనుక దాక్కున్న నా హార్ట్స్ ను చూసి నవ్వుకుని అమ్మా కల్యాణికి ఎక్కువ తినిపించండి , లెగ్ పీస్ కూడా ఇవ్వండి అనిచెప్పాను. బ్రతికిపోయారు మహేష్ సర్ ...........అమ్మా ఆ ఆ.....అని నోరుతెరిచింది . మొబైల్ రింగ్ అవ్వడంతో చూస్తే గిరిజా గారినుండి , మనోజ్ ........అంటూ నవ్వుకుని మహేష్ , మేడం ఇప్పుడే నిద్రపోయింది . థాంక్స్ గిరిజాగారు 15 నిమిషాలలో అక్కడ ఉంటాము అనిచెప్పాను .  మహి , స్వప్న , కల్యాణి వైపు

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *