జన్మనిచ్చిన తల్లి కోసం ప్రయణం 557

By | August 7, 2021
telugu sex stories జన్మనిచ్చిన తల్లి కోసం ప్రయణం 557 కిట్టయ్యా ............అంటూ సడెన్ గా లేచి ఎదురుగా ప్రాణం కంటే ఎక్కువైన చూపుతో చూస్తున్న నాదగ్గరికి కళ్ళల్లో ఆనందబాస్పాలతో పరుగునవచ్చి , నాముందు మోకాళ్లపై కూర్చుని నా బుగ్గలను ప్రేమతో అందుకొని కిట్టయ్యా నా బుల్లి బుజ్జి కిట్టయ్యా ఎంత ఎదిగిపోయావు అంటూ ముఖమంతా ముద్దులవర్షం కురిపిస్తూ , నాపెదాలపై పెదాలతో మధురమైన సంతకం చేసి మహేష్ .............కలవరిస్తూ తనను తాను మరిచిపోయినట్లు కళ్ళుమూసుకుని పరవశించిపోతోంది . నాదేవతను అత్యంత దగ్గరగా చూసి మాటల్లో వర్ణించలేని ఆనందంతో హృదయం పరవశించిపోతోంది . తేనెలూరుతున్న పెదాలను కోరికెయ్యకుండా చేతులను సోఫాపై బిగిపెట్టి , ఏంటి మేడం ఒక్కసారిగా నాపై ఇత ప్రేమ , ఇప్పటికి తెలిసొచ్చిందా నా హృదయం మొత్తం మీరే ఉన్నారని .......... అవును ఇంతకీ ఆ కిట్టయ్యా ...........మహేష్

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *