జన్మనిచ్చిన తల్లి కోసం ప్రయణం 627

By | November 1, 2022
telugu sex stories xossipi జన్మనిచ్చిన తల్లి కోసం ప్రయణం 627 కావ్యమ్మ కళ్ళల్లో బాధ స్థానంలో సంతోషం కన్నీళ్ల స్థానంలో ఆనందబాస్పాలు చేరుతూ నా బుగ్గలను అందుకొని నాతో తొలిముద్దుని హృదయమంతా నింపుకొని పరవశించిపోతున్నట్లు తియ్యని జలదరింపుకు లోనయ్యింది . తొలిముద్దునే ఊపిరాడనంతలా ఆస్వాదించి ఆయిషా అమ్మతోపాటు నన్ను తన కౌగిలిలో బంధించేసి మ్మ్మ్మ్మ్.....మ్మ్మ్....మ్మ్మ్మ్మ్.......ఆఅహ్హ్హ్....ఆఅహ్హ్హ్...హ్హ్హ్హ్.... అంటూ నేను వదిలిన శ్వాసను పీల్చివధులుతూ నాకళ్ళల్లోకి ప్రాణం కంటే ఎక్కువగా చూసి మళ్లీ పెదాలను మూసి అలాంటి ముద్దునే ఆస్వాదించి , కళ్ళల్లో మళ్లీ తియ్యని కోపాగ్నితో నా పెదవిపై పంటిగట్టుపెట్టేసి , వెక్కి వెక్కి ఏడుస్తూ ముగ్గురు అమ్మలదగ్గరకువెళ్లి మధ్యలో ఉన్న ఇందుఅమ్మ గుండెలపై వాలిపోయి బాధపడుతున్నారు . బుజ్జికన్నా ........ ఏ అమ్మ అయినా అలానే బాధపడతారు , ఇన్నిరోజులూ ......... మిగతా అమ్మలకు ముద్దులుపెడుతోంటే పాపం మా అక్కయ్య అలా చూస్తూ ఎంత విరహాన్ని అనుభవించారో అని ఆయిషా అమ్మ చెబుతుంటే , గుర్తుచేసుకుంటేనే మా అందరి కళ్ళల్లోకూడా కన్నీళ్లు వచ్చేసాయి . అమ్మా .......... మీరుకూడా అలానే బాధపడ్డారు కదా అని ఆయిషా అమ్మ పెదాలపై ముద్దుపెట్టి ప్రాణంలా గుండెలపై కౌగిలించుకున్నాను . అవును బుజ్జికన్నా .......... కానీ మా అక్కయ్య కంటే కాస్త తక్కువే ఎందుకంటే నేను అప్పుడప్పుడూ నా బుజ్జికన్నయ్య చిరు చిరు ముద్దులను ఆస్వాదించాను . మా అక్కయ్య కేవలం నీ కౌగిలిని తప్ప మరొక మాధుర్యాన్ని ఆస్వాదించలేదు . నాకు తెలిసి మా బుజ్జికన్నయ్య ఆ కౌగిలింతను కూడా ప్రాణంలా అందించి ఉంటావు , కానీ మా అక్కయ్య శృంగార కౌగిలింతను ఎక్సపెక్ట్ చేసింది అని చిరు చిలిపినవ్వుతో చెప్పి, వెళ్లు బుజ్జికన్నా వెళ్లి మా అక్కయ్యను అదే అదే నీ కావ్యమ్మను శృంగార కౌగిలింతలో స్వర్గసుఖాలను అందించు , అంతకంటే ముందు మా అక్కయ్య అలకను ఎలా తీరుస్తావో అని మొదట పెదాలపై ఆ వెంటనే బుగ్గపై ప్రాణమైన ముద్దుపెట్టింది . అమ్మా ........అదే ముద్దు నాకిష్టమైన ముద్దు అప్డేట్ వర్షన్ ముద్దు అంటే కారులో నా తొడలపై కూర్చుని కవ్వించి ఇక్కడ బుగ్గలపై ముద్దులుపెట్టింది ఒకరు మా ఆయిషా అమ్మ అయితే మరొకరు మా కావ్యమ్మ ........... యాహూ ......... జీజాక్ జీజాక్ అంటూ ఆయిషా అమ్మపిరుదుల

xossipi.com లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published.