జన్మనిచ్చిన తల్లి కోసం ప్రయణం 684

By | August 17, 2023
telugu sex stories xossipi జన్మనిచ్చిన తల్లి కోసం ప్రయణం 684 మేడం ను ఓదారుస్తూనే బస్ లో కూర్చోబెట్టి చుట్టూ అందరూ కూర్చున్నారు . బుజ్జాయిలు - బుజ్జిచెల్లెళ్ళు ప్రక్కనే వెనుక నిలబడి మేడం బుగ్గలపై తియ్యని ముద్దులుపెడుతూ నవ్వించడానికి విశ్వ ప్రయత్నం చేస్తున్నారు . క్షణక్షణానికి బాధ ఎక్కువ అవుతోందే కానీ తగ్గడం లేదు - బుజ్జాయిలను ఒడిలో కూర్చోబెట్టుకున్నారు . బుజ్జాయిలు : మౌనీష్ అన్నయ్యా .......... అన్నయ్య లేని కాలేజ్ లో మరొక్క క్షణం కూడా ఉండకూడదు షాపింగ్ కు తీసుకెళ్లండి . స్టూడెంట్ కౌన్సిల్ ప్రెసిడెంట్ లేనందువల్ల వైస్ ప్రెసిడెంట్ తో మాట్లాడుతున్నాడు . సాయంత్రం మనకెంతో ఇష్టమైన విజయ మేడం ను అభినందించడానికి సెంట్రల్ - స్టేట్ మినిస్టర్స్ వస్తున్నారు . మన మేడం మనం తప్పకుండా వెళ్ళాలి ఇదే మన మహేష్ కోరిక . వైస్ ప్రెసిడెంట్ : కాలేజ్ మొత్తం అక్కడ ఉండాల్సిందే - ఈ అదృష్టం అందరూ చూడాల్సిందే , ఇది మన కాలేజ్ కే గౌరవం - ప్రిన్సి తో మాట్లాడతాను . మౌనీష్ : థాంక్స్ చెప్పి , బుజ్జాయిలూ ......... కమింగ్ అని బస్ ఎక్కి ఎక్కడికి వెళదాము అని అడిగాడు . బుజ్జాయిలు : మా అమ్మ కళ మారిపోవాలంటే కళామందిర్ కు వెళ్ళాల్సిందే ......... మౌనీష్ : ఆజ్ఞ అంటూ డ్రైవింగ్ క్యాబిన్లోకి వెళ్ళగానే బస్ కిదిలింది . అమ్మావాళ్ళు : బుజ్జాయిలూ ......... లంచ్ సమయం కదా మన హోటల్లో భోజనం చేసి వెళదాము అని 20 నిమిషాలలో చేరుకున్నారు . మేడం : అక్కయ్యలూ ......... నాకు

xossipi.com లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి subscription తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *