కాజల్ అందమైన అమ్మాయి 27

By | August 14, 2023
telugu sex stories xossipi కాజల్ అందమైన అమ్మాయి 27 2020 జూలై నెల lockdown వదిలాక, కరోనా కేసులు రోజు రోజుకీ ఎక్కువ వ్యాప్తి చెందుతున్న రోజులవి, సాయి ఒక డిస్ట్రిక్ట్ లో కలెక్టర్ గా పోస్టింగ్ చేయబడ్డాడు. అది ఒక మారుమూల ప్రాంతం, అడివికి దగ్గరగా సిటీ కి దూరంగా ఉంటుంది. అన్ని నిత్యావసర సదుపాయాలుఉన్నా కానీ, పాఠశాల, దవాఖాన సదుపాయం వెనకబడి ఉన్న ప్రాంతం అది. రోజూ వార్తల్లో కోరినా విదృక్తి చెందుతుంది అని చెప్తూనే ఉన్నారు. సిటీల్లో కేసులు పెరుగుతూనే ఉన్నాయి. చాలా వరకు సిటీ నుంచి ఉర్లకు వచ్చే వారితో కరోనా కూడా పల్లెలకు వ్యాపించడం సాయి గమనించాడు. అసలు తను ఉన్న ప్రదేశంలో ఆరోగ్య రీత్యా పరిమాణాలు కావాల్సిన మోతాదులో లేవు. ఒక వేళ కరోనా ఆప్రాంతంలోకి వస్తే తట్టుకునే అవకాశం ఉందో లేదో తెలీదు. ఇప్పుడు ఆ జిల్లా భాధ్యత సాయి చేతిలోకి

xossipi.com లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి subscription తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *