కాజల్ అందమైన అమ్మాయి 30

By | August 29, 2023
telugu sex stories xossipi కాజల్ అందమైన అమ్మాయి 30 వెంకన్న ఇంటికి వచ్చారు. లక్ష్మి కార్ వచ్చి ఆగడం చూసి “ ఎవర్రబ్బా ” అనుకుంది. అప్పుడే వీళ్ళు దిగారు. లక్ష్మి ఎదురు వచ్చి, లక్ష్మి: సుదర్శన్ అన్నయా మీరా..? ఏంటి ఇలా హఠాత్తుగా. అని ఆశ్చర్యం తో అడిగింది. సుదర్శన్: మా చిన్న బావా ఇంట్లో ఫంక్షన్ ఉంటే చుస్కొని ఇటుగా వస్తుంటే మీరు గుర్తొచ్చారు అందుకే. అప్పుడే బయటికి వస్తున్న వెంకన్న వీళ్ళను చూసి, వెంకన్న: అంతే కానీ మాకోసం స్పెషల్ గా

xossipi.com లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి subscription తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *