కాజల్ అందమైన అమ్మాయి 31

By | September 8, 2023
telugu sex stories xossipi కాజల్ అందమైన అమ్మాయి 31కాజల్ anthropology లో మాస్టర్స్ అయిపోతుంది, అన్న సమయానికి, కాజల్ కి శివ ప్రతి రోజు, గుర్తు వస్తున్నాడు, ఎక్కడున్నాడో తెలీదు, ఎలా ఉన్నడో కూడా తెలీదు. సాయి ని అడుగుదాం అనుకుంటుంది కానీ, ఆరోజు చెప్పినట్టే సాయి కి కూడా తెలీదో ఏమో అనుకుని ఊకుంటుంది. దీపా ని అడగదు, అసలు శివ తనకు set అవుతాడో లేదో, తొందర పడడం మంచిది కాదు. అలా ఒకసారి శివ కావాలి అనిపిస్తుంది, ఒకసారి వద్దు, అయోమయంలో ఇక ఆ విషయంలో రోజు ఆలోచిస్తూ ఉంటుంది. కానీ ముందుకు సాగదు. కాజల్ campus కి వెళ్లకుండా, గార్డెన్ లో కూర్చుంది. కొంత సమయం తరువాత, ఎవరో వచ్చి కాజల్ వెనక నిల్చోని, శివ: హై పార్వతీ ఎలా ఉన్నావ్? కాజల్ పార్వతీ అనే మాట వినగానే

xossipi.com లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి subscription తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *