కాజల్ అందమైన అమ్మాయి 34

By | October 1, 2023
telugu sex stories xossipi కాజల్ అందమైన అమ్మాయి 34 పరంసింగ్ ఇది విని, పరంసింగ్: shiv linga ఏంటి దీపా జీ, అప్పుడు శివుడు లేడు, Phallus may be used for ritual purposes అని రాస్కో కాజల్. కాజల్: హ్మ్మ్ శివ లేచి ఇటు వైపు వస్తున్నాడు. దీపా: హేయ్ నాకో డౌట్ ఏ.. కాజల్: ఏంటి? దీపా: అంటే అప్పట్లో వాళ్ళు వాటికి పూజ చేసేవారు అంటావా? కాజల్: ఏమో నాకేం తెల్సు, చూస్తే అలాగే అనిపిస్తుంది. దీపా నవ్వుతుంది, కాజల్: ఎందుకు నవ్వుతున్నావ్?

xossipi.com లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి subscription తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *