కాజల్ అందమైన అమ్మాయి 42

By | November 20, 2023
telugu sex stories xossipi కాజల్ అందమైన అమ్మాయి 42 గతం, చాణక్య: హెల్లో సాయినాత్ సాయి: ఆ ప్రొఫెసర్ చెప్పూ చాణక్య: ppe kits, masks, medical equipment, నువ్వున్న state కి యూరోప్ నుండే ఇంపోర్ట్ అవుతున్నాయి సాయి: అంటే నువ్వు ఇంకా యూరోప్ లో ఉన్నావా? చాణక్య: ఒక పని మిగిలిపోయింది అది చేసి వద్దాం అనీ. సాయి: హా సరే equipment వస్తుంది అయితే ఏంటి? చాణక్య: గుర్తుంచుకో, ఒక kit మీద డీటైల్స్ స్టికర్ కి, ఒక masks package మీద ప్లాస్టరింగ్ కి, ఒక ఆక్సిజన్ refill unit cap మీద, నా పేరు మైక్రో ప్రింటింగ్ లో ఉంటుంది, అవి నువు ఏం చేస్తావో

xossipi.com లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి subscription తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *