కాజల్ టీచర్ 11

By | November 5, 2022
telugu sex stories xossipi కాజల్ టీచర్ 11 ఇంతలో Sam కి movie Director నుంచి call వచ్చింది. Sam: హా director గారు చెప్పండి. డైరెక్టర్: Sam గారు మొన్న ఒక night షూటింగ్ postpone చేశాం కదా అది ఇప్పుడు షెడ్యూల్ చేసాము , మీరురావాలి, Sam: ( నా మోడ్డ కొట్టుకుంటూ) అయ్యో రేపు చేసుకుందాం అంది డైరెక్టర్: లేదు అండి కుదరదు రేపు location shift చేస్తున్నాం, త్వరగా రండి 3 hrs అంతే. Sam ok చెప్పి ఫోన్ cut చేసింది. నేను: ఏమయింది? Sam: song shooting ఉంధి నేను వల్లలి. నువ్వు ఇక్కడే వుండు నేను నైట్ వరకు వస్త. Sam వెళ్లి face wash చేసుకొని dress వేసుకొని నాకు వెళ్తున్న అని చెప్పింది. నేను లేచి Sam దగ్గరకు వెళ్ళి, లిపకిస్ పెట్టుకున్న. నేను వదిలేసా, కానీ Sam నన్ను వదలకుండానే నా పెదాలు చీకడం మొదలు పెట్టింది. నేను కూడా మళ్ళీపెట్టుతున్న. మేము అలా 10 నిమిషాలు ముద్దాడుకొని, నేను: వెళ్ళాక తప్పదా? Sam: తప్పదు , నాకు నువ్వు కావాలి శ్రీ ఇక్కడే ఉండు నేను బయట లాక్ వేసి వెక్తను, night వస్తాను. Fridge లోfood ఉంది తిను. నేను: మేడం మిమ్మల్ని ఒకటి అడగొచ్చా ? Sam: ఏంటి? నేను: వెళ్లే ముందు ఒకసారి Sam: అయ్యొ టైం లేదు శ్రీ నేను: అది కాదు నాకు మొడ్డ చీకండి త్వరగానే అయిపోతుంది Sam: చీ మొడ్డనా నా వల్ల కాదు

xossipi.com లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *