మా ఇంటి కోడలు 100

By | October 2, 2020
xossipi telugu sex stories మా ఇంటి కోడలు 100 కేవలం చూడటం ఆనందించడం మాత్రమే చేస్తాం సార్ అన్నాడు. మీకు దొరికినట్టు అదృష్టం మాకు దొరకదు కదా అన్నాడు ప్రేమ్. ఇంతకీ సైజ్ చెప్పలేదు మేడంవి? సార్ మేడం సీట్ చాలా హాట్ సార్. 36 పర్ఫెక్ట్ కొలతలతో యమా కత్తి ఫిగర్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు మేడం గారు అంటూ నన్ను కసిగా చూస్తూ చెప్పాడు ప్రేమ్. అన్ని చాలా కరెక్ట్ గానే చెప్పాడు కదా డియర్ అంటూ వాడి ముందు నన్ను అడిగాడు. నాకు సిగ్గేసి తల ఊపాను. ఇంత కరెక్ట్ చెప్పావు కదా ఎందుకు కొన్నిసార్లు పొరపాటు అవుతాయి అన్నావు అని అడిగాడు వీర్. సార్ అందరివీ మేడం లాగ ఉండవు కదా. ఏంటి ప్రేమ్ ఎం ఉండవు అని అడిగాడు వీర్. సార్ మేడం బంతులు చాలా స్టిఫ్ గా గుండ్రంగా ఉన్నాయి. వేరేవాళ్లకు అంత సైజెస్ లేకపోయినా అందరు చూడాలని లోపల ప్యాడ్ లాంటివి, లేదా ఇంకేమైనా పెట్టుకుని ఉబ్బెత్తుగా కనిపించేలా ఇక్కడికి వస్తారు. తీరా మేము అడగకుండానే చూపిస్తే నా సైజు ఇది కాదు అంటారు. అందుకే ఇలా మిమ్మల్నే చెప్పమని అడిగాను. ఓహో మరి మేడం వి కరెక్ట్ చెప్పావు కదా. అంటే సార్ మేడం జాకెట్ లోపల ఎం ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *