మా ఇంటి కోడలు 154

By | March 18, 2021
telugu sex stories xossipi మా ఇంటి కోడలు 154 బైక్ హారన్ సౌండ్ విని ఇద్దరు లేచారు. కాసేపు మాట్లాడి, వదిన జాగ్రత్త అంటూ రాజ్ వీర్ కి బాధ్యతలు అప్పగించాడు. జాగ్రత్తగా తీసుకుని వెళ్ళమన్నాడు. సరే అన్నయ్య నేను ఉన్నాను కదా చూసుకోడానికి అంటూ వీర్ సమాధానమిచ్చాడు. అలా అక్కడి నుండి వదిన మరిది ఇద్దరు బయలుదేరారు.  వీరేంద్ర నేను బైక్ మీద కొంత దూరం వచ్చాక వదిన ఎలా ఉన్నావు, బాగా ఎంజాయ్ చేసావనుకుంటా కదా అన్నతో నెల రోజులు. నేను గుర్తుకు రానంతగా బిజీ అయ్యావు కదా అన్నాడు.  నేను కొద్దిగా చొరవజేసుకుని, నా మొగుడితో ఆ మాత్రం ఉండకపోతే అనుమానం రాదా మై డియర్ మరిది అంటూ వెనకాల నుండి నడుముని గట్టిగ హాగ్ చేసుకున్నాను.  నేను అలా పట్టుకొనేసరికి  వీరేంద్ర బైక్ స్పీడ్ తగ్గించి ఏం పట్టుపట్టావు వదిన అంటూ ములిగాడు.  ఏం మరిది బాగులేదా నా పట్టు అని అడిగాను.  బాగులేదా అని ఎవరన్నారు వదిన, నీ స్పర్శ లేక నెల్రోజులైంది

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *