మా ఇంటి కోడలు 160

By | May 5, 2021
telugu sex stories xossipi మా ఇంటి కోడలు 160 కాసేపు టీవి చూస్తూ సోఫాలో కూర్చున్నాను. మావయ్య బయటికెళ్లి వస్తాను అని వెళ్ళాడు. వీరేంద్ర కూడా బయటకు వెళ్ళాడు. ఆయన ఎక్కడున్నారో తెలుసుకుందామని కాల్ చేసాను. బయలు దేరుతున్నాను గీత, సాయంత్రానికి చేరుకుంటాను అన్నారు. రాత్రి కుమ్మించుకున్న కుమ్ముడికి వొళ్ళు హూనమయింది. కాసేపు పడుకుందాం అని నిర్ణయించుకుని, మెయిన్ డోర్ ముందుకేసి రూమ్ లోకి వచ్చి నిద్రపోయాను.  చాలాసేపటి వరకు నిద్రపోయాను. హాల్ లో నుండి సౌండ్స్ వస్తుంటే మెలుకువ వచ్చింది. గోడ వైపు చూసే సరికి 4PM అవుతుంది. లేచి వాష్ రూమ్ లోకి  వెళ్లి ఫ్రెష్ అయ్యి హాల్ లోకి వెళ్ళాను. వీరేంద్ర టీవీ చూస్తూ కూర్చున్నాడు. మామయ్య కూడా కూర్చునే ఉన్నాడు. ఏంటి గీత ఆరోగ్యం బాగానే ఉంది కదా! అని అడిగాడు మావ. బాగుంది మావ అన్నాను. ఏమో, ఉదయం లేవడం కూడా ఆలస్యంగా లేచావు కదా, మళ్ళి పడుకుంటే అనుమానం వచ్చి అడుగుతున్నా అన్నాడు.  వెదవ నాటకాలు, అన్ని తెలిసి ఏమి తేలినట్టు అడుగుతున్నాడు అనుకున్నాను. వీరేంద్ర వైపు కూడా చూసాను. తండ్రీకొడుకులు ఒకరికి ఒకరు మించిపోయారు. పులుల్లాగ విరుచుకుపడి బాగా దెంగి వదిలి

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *