మా ఇంటి కోడలు 21

By | December 25, 2019
telugu sex stories xossipi మా ఇంటి కోడలు 21 నా చేతిని పట్టుకుని బయటకు తీసుకెళ్లి... ఆయన మొలతాడుకి కట్టి ఉన్న తాళంచెవి తీసి, మా పడకగది గోడకు తాళంతో క్లోజ్ చేసి ఉన్న కిటికీని చూపించి తాళం తెరిచి నువ్వే చూడు అన్నారు. నేను మొన్న అడిగితే ఎదో చెప్పి తప్పించుకున్నారు దీనికేనా అని ఇప్పుడు అర్థమైంది. ఒణుకుతున్న చేతులతో తాళాన్ని తెరిచి చూడగానే మా పడకగది మొత్తం పూర్తిగా కనిపించసాగింది. మా ఆయన కూడా నన్ను దెంగేటప్పుడు ఎప్పుడూ లైట్ ఆపకపోవటంతో నాకు జరిగినవి అన్నీ ఒక్కసారిగా గుర్తొచ్చి సిగ్గుతో చచ్చేంత పనైంది. ఆ కిటికీ కూడా మనిషి దూరి నేరుగా పడకగదిలోకి వచ్చేలా ఉంది.  వెంటనే పక్కకు వచ్చి ఛీ మీకసలు సిగ్గు లేదు మామయ్య అని ఏడుచుకుంటూ నా గదిలోకి పరుగుతీశాను. ఆయన కూడా నా వెనుకే వచ్చారు. ఇప్పుడు గీతలో కోపం పూర్తిగా పోయి సిగ్గుతో తల దించుకొని ఉంది. వర్మ...ఈ అవకాశం వదులుకోకూడదు అని నిర్ణయించుకొని గీత పక్కన కూర్చొని నడుముపై చెయ్యి వేసి మెల్లిగా లాగి చూడు గీత. ఇప్పుడు బాధపడి ఎం లాభం చెప్పు. ఒకసారి పొరపాటు నీతో జరిగిపోయింది. నీకు ఇప్పుడు పూర్తిగా నా గురుంచి అర్థమైపోయింది. నేను మొడ్డను ఊపుకుంటున్నప్పుడు నువ్వు నా పడకగది దగ్గరికి వచ్చి తొంగి చూసి పూకు గెలుక్కోవడం నాకు తెలుసు. నీకు నా మొడ్డ మీద మోజు ఉన్నదని అర్థమైంది.  నువ్వు కూడ పోటు లేక ఎంత దహించుకుపోతున్నావో నాకు తెలుసు.  నేను చూసినట్టుకూడా తెలుసా మీకు? అని షాక్ అయింది గీత. ఇప్పుడు నిలదీయడానికి కూడా దారిలేకుండా పోయిందని నడుము మీద చెయ్యేసి ఏమనలేకపోయింది. మనిద్దరం ఒకరికొకరు సాయం చేసుకుంటే అది ఇద్దరికీ లాభం అని కోడలి గడ్డం మీద చెయ్యి వేసి తల పైకి లేపాడు.  అదురుతున్న గీత పెదాలను చేతివేళ్ళతో తాకుతున్నాడు. మొగుడి తర్వాత అలా ఆధారాలను, నడుమును తాకినా మగాడు అయినటువంటి మామ స్పర్శ తాకగానే గీత కళ్లలో కోరిక వర్మకు స్పష్టంగా తెలుస్తుంది. గీత ఏమనకపోవడంతో వర్మ రెండో చేతిని గీత నడుముకు మరోవైపు వేసి..పూర్తిగా తనవైపు తిప్పుకున్నాడు.  ఒక్కసారిగా స్పృహలోకి వచ్చిన గీత వర్మను ఆపడానికి చేతులను పట్టుకుని దూరంగా చేసింది. దానితో వర్మ చూడు గీత ఇంకా మొహమాటపడకు. ఈవిషయం నీవు చెప్పనంత వరకు ఎవరికీ తెలీకుండా ఉంటుంది. ఆలోచించుకో. ఎలాగో నీ మొగుడు అదే నా కొడుకు వ్యాపార నిమిత్తం నీకు దూరంగా ఉండాల్సి వస్తుంది. ఇప్పుడు నీ కోరికలను తీర్చడానికి

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *