మా ఇంటి కోడలు 82

By | September 9, 2020
  xossipi telugu sex stories మా ఇంటి కోడలు 82 నిజంగా నేను అంత అందంగా ఉన్నానా?  నిజం చెబుతున్నాను నీ లాంటి అందగత్తెను నేను ఇప్పటివరకు చూడలేదు.  పర్లేదు నిజం చెప్పు నేనేం అనుకోను.  అయ్యో గీత నిజమే చెబుతున్నాను. నీ మీద ఒట్టు. నీలాంటి సొగసరిని నేను అస్సలు చూడలేదు.  రమ్య అందంగా ఉంటుందా? లేక నేను అందంగా ఉంటానా? నిజం చెప్పాలంటి నిన్ను మొదట్లో చూసినప్పటికీ, ఇప్పటికి చాలా మార్పులు వచ్చాయి. నీ వొంట్లో, నీ కొలతల్లో, నీ వొంటి రంగులో. అప్పటి గీతతో పోలిస్తే రమ్య కొద్దిగా అందంగా కనిపించేది. ఇప్పుడు మాత్రం నో డౌట్ నీకు రమ్యకు పక్కన పెట్టి ఎవరినైనా అడిగితే నీవే అందగట్టివి అని అంటారు.  అంటే అప్పటి కంటే ఇప్పుడు నేను చాలా బాగున్నాను అంటావు? అంతేనా? నిజం వదిన చాలా చాలా బాగున్నావు.  వదిన అని అంటావు. మరి వదినను ఇలా నగ్నంగా చూడాలని కోరిక కలిగిందా. అసలు నీకు పుట్టిన బుద్ధినే ఇది? చెప్పాను కదా వదిన. నీ బ్రా, ప్యాంటీలు చూసినప్పటి నుండి నీ అందాలు ఒక్కసారైనా చూడాలనిపించిందని.  అది సరే. నన్ను ఇప్పుడు నగ్నంగా చూసావు కాబట్టి నేను అందంగా ఉన్నావంటున్నావు. మరి రమ్యనిఇలా చుస్తే ఈ మాట చెప్పే వాడివి కాదేమో.  అయ్యో వదిన చూసాను కాబట్టే నిజం చెబుతున్నాను అని నోరు జారాడు. జారాడు.  అది విన్న నేను వాట్? అంటూ

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *