మహార్జాతకుడు 102

By | October 7, 2023
telugu sex stories xossipi మహార్జాతకుడు 102 బెంజి తో కలిసి రెండు రోజుల ప్రయాణం తర్వాత ఒక ప్రదేశానికి చేరుకున్నాము. బెంజి నన్ను ఉత్తర భారతదేశంలోని హిమాలయ పర్వత శ్రేణులు దగ్గర్లోని ఒక ప్రాంతానికి తీసుకొని వెళ్ళాడు. ఆరోజు అక్కడ ఒక హోటల్లో బస చేసాము. ఈ రోజు రాత్రి ఫుల్ రెస్ట్ తీసుకో రేపు పొద్దున్నే మనం ఇక్కడి నుంచి ప్రయాణం అవ్వాల్సి ఉంటుంది అని చెప్పాడు. నేను కొంచెం ఫ్రెష్ అయ్యి ఫోన్ అందుకుని ముందుగా ప్రీతికి కాల్ చేశాను. ఒక రెండు రింగుల తర్వాత అటు నుంచి కాల్ లిఫ్ట్ చేసి హలో,,, అన్న ప్రీతి గొంతు వినబడింది. ప్రీతి గొంతు వినబడుతూనే నాకు చాలా సంతోషంగా అనిపించి 'హలో బంగారం' అని అన్నాను. .... 'పో' అన్నయ్య నేను నీతో మాట్లాడను నేను అలిగాను అని ముద్దుగా అంది ప్రీతి. .... నేను నవ్వుతూ, ఎందుకలా? అని అడిగాను. .... వెళ్లేటప్పుడు నువ్వు నాతో ఏం చెప్పావు? ప్రతిరోజు ఫోన్ చేస్తాను అని చెప్పావు కదా? ఇప్పుడేమో రెండు రోజుల తర్వాత ఫోన్ చేస్తున్నావు అని అంది. ఓహ్,,, దాని గురించా? సారీరా బంగారం,,, ఐ యాం రియల్లీ సారీ,,, ఇక్కడ సిగ్నల్ సరిగా లేకపోవడంతో ఫోన్ చేయలేకపోయాను. సరే గానీ ఇంట్లో అంతా ఎలా ఉన్నారు? అని అడిగాను. .... అందరూ బాగున్నారు అని చెప్పి ఆ తర్వాత మరి కొంతసేపు ప్రీతి తన అల్లరి చేష్టలు ముద్దుల మాటలు వింటూ గడిచిపోయింది. ఆ తర్వాత

xossipi.com లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి subscription తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *