మహార్జాతకుడు 108

By | November 17, 2023
telugu sex stories xossipi మహార్జాతకుడు 108 అమ్మతో మాట్లాడిన తర్వాత మనసుకి హాయిగా అనిపించింది. ఏదో తెలియని కొత్త ఉత్సాహంతో మనసంతా ఆనందంతో నిండిపోయింది. దాదాపు ఒక అరగంట పైన ఫోన్లో మాట్లాడాను ఇప్పుడు ఈ ఫోన్ తీసుకెళ్ళి ఆ రాక్షసికి ఇవ్వాలి లేదంటే దాంతో మరిన్ని తలనొప్పులు ఎదుర్కోవాలి అని అనుకుంటూ బెడ్ మీద నుంచి లేచి రూమ్ లో నుంచి బయటకు వచ్చాను. లైట్లు అన్ని ఆఫ్ చేసి ఉన్నాయి వదిన రూమ్ డోర్ క్లోజ్ చేసి ఉంది. పప్పీ రూమ్ డోర్ కూడా క్లోజ్ చేసి ఉంది కానీ లోపల్నుంచి బెడ్ లైట్ వెలుతురు కనబడుతోంది. ఈ టైం లో డోర్ కొట్టడం గానీ బయట నుంచి పిలవడం గాని కరెక్ట్ కాదు అనిపించి ఎలాగూ నేను ఫోన్ పట్టుకుని వస్తాను అని దానికి తెలుసు కాబట్టి కొంచెం ధైర్యం చేసి శబ్దం రాకుండా డోర్ ఓపెన్ చేసి లోపలికి అడుగు పెట్టాను. ఎదురుగా కనబడిన దృశ్యం చూసి షాక్ తో కనురెప్ప వేయకుండా చూస్తూ అలాగే ఉండిపోయాను. పప్పీ బెడ్ మీద పూర్తి నగ్నంగా వెనక్కి చేరబడి కూర్చుని చెవులకి ఇయర్ ఫోన్స్ పెట్టుకుని పక్కన ల్యాప్టాప్లో ఏదో పని చేస్తూ మరొక చేతితో పూకు మీద సున్నితంగా రుద్దుకుంటూ కనపడింది. నేను డోర్ తెరుచుకుని లోపలికి వచ్చినట్టు పప్పీ

xossipi.com లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి subscription తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *