మంచి కుటుంబం 206

By | October 5, 2023
telugu sex stories xossipi మంచి కుటుంబం 206 పది నిమిషాల్లో గురూజీ దగ్గరికి వెళ్లిన తల్లికూతుర్లని చూసి అక్కడే వున్న రెసెప్షనిస్ట్ నవ్వుతూ పలకరించి రండి మేడం మీరు రాగానే లోపలికి తీసుకురమ్మన్నారు అని మీన వైపు ప్రశ్నర్ధకంగా చూసింది. అది గమనించిన జయ నా కూతురు మీన అని పరిచయం చేయగానే ఆశ్చర్యంతో ఇద్దరినీ మార్చి మార్చి చూస్తూ మీరు సిస్టర్స్ అంటే నమ్ముతారు కానీ తల్లికూతుర్లంటే ఎవరు నమ్మరు మేడం అని ఒక రూంలోకి తీసుకెళ్లి ఇక్కడ వెయిట్ చేయండి అని ఆమె వెళ్ళిపోయింది. ఆ రూంలో ఖరీదైన పెయింటింగ్స్, ఫర్నిచర్ చూసి ఆశ్చర్యపోతూ ఏంటి మమ్మీ ఇంత ఖరీదైనవి వున్నాయి ఇంతకీ ఇక్కడ ఎమ్ జరుగుతుంది అని అడిగింది మీన. చిన్నపిల్లవి నీకెందుకు అవన్నీ అంది జయ. పోమమ్మీ ఏది అడిగినా చెప్పావు అంటుండగానే గురూజీ లోపలికి రావడంతో ఇద్దరూ లేచినిలబడ్డారు. వారికి ఎదురుగా నిలబడి ఇద్దరినీ గుచ్చి గుచ్చి చూస్తూ ఎవరే ఈ పిల్ల అన్నాడు. నా కూతురు అంది జయ. నీ కూతురా ఆ విక్రమ్ గాడి కూతురా అన్నాడు గురూజీ. విక్రమ్ కూతురే అంది జయ. ఆహా..కత్తిలాంటి కూతుర్ని కన్నాడే అన్నాడు గురూజీ. ఏంటండీ ఆ మాటలు అంది జయ. నేనేమన్నానే పిల్ల కత్తిలా వుంది అన్నాను అని చేయితో మొడ్డని నలుపుకున్నాడు గురూజీ. చిన్నపిల్ల ముందర ఏంటండీ ఆ మాటలు అంది జయ. ఇది చిన్నపిల్ల ఏంటే ఒకవారం నాదగ్గర ఉంచవే దీనికే ఒక పిల్ల పుట్టేలా చేస్తా అని, మీనని

xossipi.com లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి subscription తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *