నా ఇల్లాలి ఫ్యామిలి 63

By | October 4, 2020
naa telugu kathalu నా ఇల్లాలి ఫ్యామిలి 63 ఎంటిది , నాన్న కావాలని అక్కడికి వెళ్ళారా ? అంటే ఇదంతా నాన్న ఇష్టం తోనే చేశారా ? నేను నాన్న గురించి అనుకుంది తప్పు ఇంతకాలం అయితే .మళ్ళీ ఏదో మాట్లాడుకుంటున్నారు ఇద్దరూ , నేను చెవులు రిక్కించి వింటున్నాను .“ఐనా మీ అక్కకి కోరిక ఉండటం తప్పు కాదు , కానీ మరీ అలా తండ్రికీ , మామాకీ తేడా లేనంతగా కామమా ? ”అంటే అమ్మ ఇంకొకళ్లతో తిరిగింది అని కాదు , తాతయ్యలతో చేసింది అని నాన్న కొప్పడ్డారా . అంటే అమ్మ తన సొంత నాన్నతో పడుకుంది అని అర్ధమా ?“నేను కూడా అదే అంటున్నా బావా , నాకున్న కోరిక నీతో చెప్పుకొని నీతో పక్క పంచుకున్నా . నేను చేసింది తప్పా ?” తప్పా అని మళ్ళీ అడుగుతుంది ఏంటి , చేసింది తప్పే గా మరి .“ఇష్టం ఉంది కాబట్టేగా , నేను ఇక్కడ ఉన్న ప్రతీ రోజు

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *