నా ఇల్లాలి ఫ్యామిలి 65

By | October 8, 2020
naa telugu kathalu నా ఇల్లాలి ఫ్యామిలి 65 వీడియో ఓపెన్ అయింది , మా ఇంటి పడక గదిలో బాబాయి ఉన్నాడు . అదేంటి ఏదో నన్ను చూస్తున్నట్టు చూపు నా వైపే ఉంది , కెమెరా వైపు చూస్తున్నాడు కదా అందుకని ఇలా ఉంది లేఎంటిది లేచి దగ్గరికి వస్తున్నాడు , మనిషి నా ఎదురుగా లేడు అని తెలిసినా ఎందుకని నా గుండె వేగం పెరుగుతుంది . బాబాయి ఒంటి మీద బట్టలు లేవు , బాబాయి మడ్డ ఊగుతూ ఉంది తొడల మధ్య . నాన్న కన్నా పెద్దదే , కానీ అదేంటి కెమెరాని మొహం దగ్గర పెట్టాడు .నువ్వు నా పెద్ద కూతురివి , అంటే నా అన్నయ్య కూతురివి . ఈ రోజు నీకు నేను ఇస్తున్న రెండవ కానుక ఇది ” అని చెప్పి వెళ్ళి పరుపు మీద పడుకున్నాడు .రెండవ కానుక అంటాడేమిటి , అసలు ఎప్పుడు మాట్లాడాడు నాతో సరిగ్గా మొదటిది ఇవ్వడానికి . బహుశా ఇందాక వీడియో అనుకుంటా , అయితే ఇది రెండవ కానుక అనమాట . అసలు ఏం చేయబోతున్నాడో ?గదిలోకి అమ్మ ప్రవేశించింది .... నా యూనిఫోర్మ్ లో . ఒక్క క్షణం ఆశ్చర్యం వేసినా , ఆ క్షణం ముగియగానే అమ్మ

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *