నా శృంగార ఆత్మ కథ 85

By | June 4, 2021
telugu sex stories నా శృంగార ఆత్మ కథ 85 ముగ్గురం సైలెంట్ గా ఒకరిని ఒకరం చూసుకుంటూ అంతలోనే ముఖం తిప్పుకుంటూ అలా కాసేపు గడిపాం. అంతలో కాఫీ వచ్చింది. సైలెంట్ గా కాఫీ తాగుతూ ఉన్నాం. నేను అయిపోయిన కప్పు ను పక్కన పెడుతూ ఉండగా బయట ఉన్న బాయ్ వచ్చి నా కప్పు తీసుకుంటూ ఉండగా బిందు ఆ బాయ్ కి నన్ను చూపించి సార్ ను బయట వెయిట్ చేయమని చెప్పు అంది. ఆ బాయ్ నన్ను చూసి సార్ అని అంటూ ఉండగా నేను వినిపించింది లే అంటూ రిపోర్ట్స్ తీసుకుని అక్కడ నుండి బయటకు వచ్చా.. లోపల మేడం బిందు ఒకరినొకరు చూసుకుని మళ్ళీ కాఫీ తాగడం మొదలెట్టారు. కాసేపు మౌనం తరువాత బిందూ నే తగ్గి పెదవి విప్పింది.  లోపల వాళ్ళు మాట్లాడుతూ ఉండడం చూసిన నాకు ఎందుకో వాళ్ళు ఎం మాట్లాడుతున్నారో వినాలి అని అనిపించింది. కానీ విందాం అంటే అక్కడ విండో దగ్గర ఒక నర్స్ ఎదో పని  చేసుకుంటూ ఉంది. అది చూసి ఇప్పుడెలా అని అనుకుంటూ వాళ్ళు మాట్లాడుతూ ఉంటే బయట నుండే చూస్తూ ఉన్నా. ఇద్దరూ సీరియస్ గా మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నారు. నేను

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published.