నా తీపి గుర్తులు 489

By | April 23, 2021
telugu sex stories xossipi నా తీపి గుర్తులు 489 కాని జరీనా వెంటనే తనను తాను కంట్రోల్ చేసుకుంటూ, “ఏంటిది రాము గురించి ఇలా ఆలోచిస్తున్నాను….ఎప్పుడూ లేనిది నా ఆలోచనలు దారి తప్పుతున్నాయి….వాడు నా దగ్గర చదువుకునే కుర్రాడు…వాడి గురించి అలా ఆలోచించడం చాల తప్పు….కాని వీడు నన్ను చాలా డిస్ట్రబ్ చేస్తున్నాడు,” అని అనుకుంటూ వెంటనే బెడ్ రూమ్ నుండి బయటకు వచ్చి హాల్లో కూర్చుని అయూబ్ రాక కోసం ఎదురు చూస్తున్నది. అలా రాము ఆలోచన వచ్చినప్పుడు తన తొడల మధ్య పువ్వులో తడి ఊరడం జరీనాకి స్పష్టంగా తెలుస్తున్నది. అయూబ్ ఎప్పటి లానే రాత్రి 10:00 గంటలుకి ఇంటికి చేరుకున్నాడు. ఇంటికి వచ్చిన తరువాత జరీనాని చూడగానే ఉదయం కోపం అంతా తగ్గిపోయిందని….తనకి  రోజు మంచం ఫై మంచి విందు భోజనం వుంటుంది అని మనసులో చాలా సంతోష పడ్డాడు. అయూబ్ ఎప్పటి లాగే స్నానం చేసిన తరువాత భోజనం ముగించుకుని….లుంగీ కట్టుకొని బెడ్ రూమ్ చేరాడు. బెడ్ రూమ్ లోకి వచ్చిన అయూబ్ కి బెడ్ మీద

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *