నా తీపి గుర్తులు 645

By | September 30, 2023
telugu sex stories xossipi నా తీపి గుర్తులు 645 రెజీనా : రోజుకి ఒక్కసారే లోపలికి పోనిస్తారంటా…..ఎక్కువసార్లు వెళ్తే ఇన్ ఫెక్షన్ వస్తుందంటా….పిల్లలకు రెసిస్టెన్స్ పవర్ తక్కువగా ఉంటుందని…లోపలికి రానివ్వరంట….. రాము : అంతేలే…..జాగ్రత్తగా ఉండాలి….. రెజీనా : కాని….రాము….నువ్వు రాత్రి వస్తావనుకున్నా….(అంటూ రాము పక్కకు జరిగి భుజం మీద తన తల ఆనించి కళ్ళు మూసుకున్నది.) రాము ఆమె మొహం లోకి చూసాడు. అప్పటిదాకా ఉన్న టెన్షన్స్ అన్నీ తీరిపోవడం….రాత్రి ప్రశాంతంగా నిద్ర పోవడంతో రెజీనా మొహంలో ఒక రకమైన ప్రశాంతత కనిపిస్తున్నది….దానికి తోడు మొహం తేటగా కూడా ఉన్నది. రెజీనా ని డిస్ట్రబ్ చేయడం ఎందుకని రాము ఏమీ మాట్లాడకుండా కారు డ్రైవ్ చేస్తున్నాడు. రాము ఏమీ మాట్లాడకపోవడంతో రెజీనా కళ్ళు తెరిచి తల ఎత్తి రాము వైపు చూస్తూ, “ఏంటి రాము….ఏమీ మాట్లాడటం లేదు….” అన్నది. రాము : ఏం లేదు….నువ్వు ప్రశాంతంగా కళ్ళు మూసుకునే సరికి….నిన్ను డిస్ట్రబ్ చేయాలనిపించలేదు…. రెజీనా : ఆ ప్రశాంతత కూడా నీ వలన

xossipi.com లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి subscription తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *