నా తీపి గుర్తులు 647

By | October 9, 2023
telugu sex stories xossipi నా తీపి గుర్తులు 647 రాము : ఇప్పుడు ఎవరు కాదన్నారు….నాతోనే ఉండు…..నిన్ను నేను వెళ్ళమనలేదు కదా….. రెజీనా : నువ్వు వెళ్ళమనలేదు….నాకు శ్యామల వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళడం ఇష్టం లేదు….నేను ఇక్కడే ఉండి…ఈ ఇంటిని….నువ్వు వచ్చినప్పుడు నీ ఒంటిని చూసుకుంటాను….ప్లీజ్…కాదనకు….. రాము : (చిన్నగా నవ్వుతూ) సరె….నీ ఇష్టం….కాని…. రెజీనా : మళ్ళీ కాని ఏంటి….. రాము : ఏం లేదు రెజీనా….నాకు ఎఫైర్స్ ఎక్కువ….నేను ఎప్పుడు వస్తానో….వెళ్తానో నాకే తెలియదు….ఏ అమ్మాయితో వస్తానో తెలియదు…అవన్నీ చూసావంటే నా మీద నీకున్న మంచి అభిప్రాయం తగ్గి పోతుంది….. రెజీనా : (తల ఎత్తి రాము మొహంలోకి చూస్తూ) లేదు రామూ….నేను అలా అనుకోను….నాకు నువ్వు జీవితాన్ని ఇచ్చావు…మళ్ళీ గౌరవంగా బ్రతికేలా చేస్తున్నావు…నువ్వు ఎవరితో ఉన్నా

xossipi.com లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి subscription తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *