నా తీపి గుర్తులు 406

By | October 4, 2020
xossipi telugu sex stories నా తీపి గుర్తులు 406 అమీషా : ఫోన్ ఎందుకు చేసారు…. రాము : ఏం చెయ్యకూడదా….అమీషా : అదేం లేదు సాబ్….అయినా మీరంటే పెద్ద సాబ్….మాలాంటి వాళ్లతో మాట్లాడటమే ఎక్కువ….అలాంటిది ఫోన్ కూడా చేస్తుండే సరికి నమ్మబుద్ది కావడం లేదు…. రాము : నేను అలాంటివి పట్టించుకోను….అందం ఎక్కడుంటే అక్కడ ఉంటాను…. అమీషా : పోండి సాబ్…మీరు నన్ను మరీ ఎక్కువ పొగిడేస్తున్నారు….రాము : నేను అబధ్ధం చెప్పడం లేదు అమీషా….నిజంగానే నువ్వు చాలా అందంగా ఉన్నావు…..అమీషా : నిజంగానా సాబ్…రాము : నిజంగా అమీషా…. అమీషా : ఏమో సార్….నాకు మాత్రం నమ్మబుద్ది కావడం లేదు….మీరు తలుచుకుంటే డబ్బున్న అమ్మాయిలు చాలా మంది మీ వెనక పడతారు….అలాంటికి మీరు నాలాంటి మిడిల్ క్లాస్ ఆడదాని వెంట పడుతుంటే ఆశ్చర్యంగా ఉన్నది…రాము : అందానికి మిడిల్ క్లాస్….హై క్లాస్ ఏంటి….వాళ్ళల్లో ఎక్కువమంద

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *