నా తీపి గుర్తులు 407

By | October 6, 2020
xossipi telugu sex stories నా తీపి గుర్తులు 407 హౌస్ కీపింగ్ : తెలియదు సార్…. ఆ మాట వినగానే రాము అక్కడ నుండి వెళ్లబోతుండగా…. హౌస్ కీపింగ్ : తిక్కలోడు సార్ వాడు….నా ప్రాణాలు తీయడానికె ఇక్కడకు వచ్చాడు….తీసుకెళ్ళి లోపల వేయండి సార్….ఒక్కరోజులో రూమ్ ని ఐదు సార్లు క్లీన్ చేయమంటాడు…చాలా విసిగిస్తున్నాడు సార్….కనీసం టిప్స్ కూడా ఇవ్వడం లేదు….(అని అంటుండగా రూమ్ సర్వీస్ అతను అక్కడకు వచ్చాడు.) రూమ్ సర్వీస్ : ఏమయిందిరా…. హౌస్ కీపింగ్ : అన్నా….ఈ రూమ్ లో  ఉండేవాడు ఎప్పుడు వస్తాడో తెలుసా….. రూమ్ సర్వీస్ : ఆయన బార్లోనే ఉన్నాడు సార్….. దాంతో రాము, ప్రసాద్ ఆ హోటల్లో ఉన్న బార్ లోకి వెళ్లారు. లోపలకు అడుగుపెట్టగానే అంతా గందరగోళంగా ఉన్నది…ఒక పక్క స్టేజీ మీద ఒకమ్మాయి 

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *