నా తీపి గుర్తులు 463

By | January 31, 2021
xossipi telugu sex stories నా తీపి గుర్తులు 463 తులసి : ప్రసాద్….నువ్వు ఇప్పుడు మీ అన్నయ్యను, వదినను, నన్ను కాపాడు….(అంటూ ఏడుస్తున్నది.)ప్రసాద్ : ఏం మాట్లాడుతున్నావు….ముందు ఏం జరిగిందో చెప్పు….అలా అంటుండగా పక్కనే ఎవరో ఫోన్ తీసుకున్నట్టు ఫోన్ కెమేరా పక్కకు తిరిగింది.అది చూడగానే ప్రసాద్‍కి తన ఇంట్లో ఏదో జరుగుతున్నదని….తన ఫ్యామిలీని మొత్తం ఎవరో ఇంట్లోనే బంధించారని అర్ధమయింది. అలా చూస్తున్న ప్రసాద్‍కి పోన్‍లో ఒకతను కనిపించి ఏం చేయాలో…ఎలా చేయాలో వివరంగా 

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *