నా తీపి గుర్తులు 464

By | February 2, 2021
xossipi telugu sex stories నా తీపి గుర్తులు 464 దాంతో రాము వెంటనే తన చేతులతో ప్రసాద్‍ని పైకి ఎత్తుకుని బయటకు తీసుకువచ్చి కారులో కూర్చోబెట్టుకుని హాస్పిటల్‍కి తీసుకెళ్లారు.అక్కడ వెంటనే డాక్టర్లు ప్రసాద్‍కి ఆపరేషన్ చేసి అతని ఒంట్లో ఉన్న బుల్లెట్ తీసేసారు.బయటకు వచ్చిన డాక్టర్, “ప్రసాద్‍కి ఇక ప్రమాదం లేదు….రెండు గంటల్లో సృహ వచ్చేసుద్ది….వెళ్ళి చూడొచ్చు,” అన్నాడు.ఆ మాట వినగానే రాము, తులసి అందరూ ఒక్కసారిగా గాలి

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published.