నా తీపి గుర్తులు 505

By | July 13, 2021
telugu sex stories నా తీపి గుర్తులు 505 అయూబ్ : సరె….ఇప్పుడు నీకు సారీని ఇంకొద్ది సేపు చెప్పనివ్వు…..వాడు రాత్రిళ్ళు ఎక్కువ సేపు మేల్కొని నాకు నా పెళ్ళాంతో గడిపే చాన్స్ లేకుండా చేస్తున్నాడు. అంటూ అయూబ్ జరీనాని కౌగిలించుకోవడానికి దగ్గరకు వస్తున్నాడు. కాని బెడ్ రూమ్ లో రాము ఉన్న సంగతి కేవలం జరీనాకే తెలుసు….అందుకని అయూబ్ ముందుకు వస్తుంటే జరీనా వెనక్కు జరుగుతూ…. జరీనా : ఏంటి దగ్గరకు వస్తున్నావు…..ఈ sorry గేమ్స్ ఏంటి…. అయూబ్ : అవి ఏంటో చెప్తాను ఉండు…. అంటూ అయూబ్ తన భార్య

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *