ఒక సిగ్గరి భార్య కథ 27

By | July 10, 2021
telugu sex stories ఒక సిగ్గరి భార్య కథ 27 ఈ రోజు ఇంత వేడిగా ఉంది కదా, మీరు వేసుకున్న బట్టలు మీకు అసౌకర్యంగా అనిపించడం లేదా? అని అడిగాడు. .... అదేమీ అంత పెద్ద ప్రాబ్లం కాదు శ్యామ్ గారు. .... అంటే,,, ఈమధ్య,,, తెలుసుగా,,, నేను చెప్పేదేమంటే,,, మీరు ఇంతకుముందు,,, ఇలాంటి వేడి రోజుల్లో,,,, ఇలా ఎక్కువ బట్టలు వేసుకొని వంటగదిలో ఉండడం జరగలేదు కదా. అందుకే మిమ్మల్ని ఇలా చూస్తుంటే కొంచెం విచిత్రంగా అనిపిస్తుంది. అవునవును అని అన్నాను. .... మరి అలాంటప్పుడు,,,, అతను మళ్ళీ తన చేతిలో ఉన్న డ్రింక్ కొద్దిగా తాగి, మీ షార్ట్ ఎందుకు తీసేయ్ కూడదు? .... అతను చెప్పింది సరిగ్గా తెలుసుకోవడం కోసం, నేను నా షార్ట్ విప్పెయ్యాలని మీరు కోరుకుంటున్నారా? అని అడిగాను. ఎందుకంటే అతను చెప్పింది చెయ్యమని మీరు నాకు చెప్పారు. కానీ అతను చెప్పిన విధానం

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *