పెద్దమ్మ కోరిక 50

By | January 25, 2021
telugu stories kathalu novels పెద్దమ్మ కోరిక 50 బుజ్జాయిలూ .......... మీ మన పెద్దమ్మను బాగా చూసుకున్నందుకు మీ మేడం కు ఇవ్వండి అని పర్స్ లో మిగిలిన డబ్బంతా కీర్తికి అందించాను . నర్స్ వద్దన్నా ......... మా పెద్దమ్మ మాకు ప్రాణం అని కీర్తి నర్స్ డ్రెస్ జేబులో ఉంచి బై చెప్పారు . బుజ్జాయిలూ ........... మీ పెద్దమ్మతోపాటు మీరూ వెనుక కూర్చుంటారా ? .బుజ్జాయిలు : పెద్దమ్మ ఇష్టం అన్నయ్యా ..........., మాకైతే అని ఆగిపోయారు . బుజ్జాయిలను వెనుక కూర్చోబెట్టి , పెద్దమ్మా .......... లేవగలరా .........పెద్దమ్మ : తియ్యని కోపంతో

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published.