పెద్దమ్మ కోరిక 53

By | January 31, 2021
telugu stories kathalu novels పెద్దమ్మ కోరిక 53 నర్స్ : మహేష్ సర్ నేనేమీ అంతరానిదాన్ని కాదు లేండి అని నవ్వుకుని ముందు డోర్ తీసుకుని కూర్చున్నారు . Sorry మేడం అని చిరునవ్వుతో కూర్చుని కళామందిర్ కు పోనిచ్చాను .పట్టుచీరల సెక్షన్ కు వెళ్ళాము . నర్స్ : సర్ ......... చీరలు మీ సెలక్షన్ అన్నారుకదా ఎంజాయ్ - నేను మిగతావి తీసుకొస్తాను . సర్ నాకొక డౌట్ ఓన్లీ బయట వేసుకునేవి మాత్రమేనా ......... లోపల వేసుకునేవి కూడానా ...........మేడం అవసరమైనవన్నీ ........... అనిచెప్పి

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *