పోతు ఎద్దు 7

By | July 27, 2021
telugu sex stories పోతు ఎద్దు 7 నేను పిన్నమ్మ చేతిని పట్టుకొని, ఆమెను మీదికి లాక్కున్టూంటే..ఆమె మెల్లగా విడిపించుకుని ..మోకాళ్ళ మీద, నా పక్కనే నాకు అభిముఖంగా కూర్చుని, అప్పటికే తిరిగి బలిసి నిక్కిన నా మొడ్డను పదిలంగా పట్టు కొని “అబ్బా..రెండో సారిక్కి కూడా ఎంతుందిరా..గుర్రం మొడ్డ లా ?!!” అంది మురిపాలు కురిపిస్తూ.. “ఏం అంత పెద్దగా వుందా..? నీ మొగుడిది ఇంత వుండేది కాదా..?” చిలిపిగా కవ్వింపుగా రెట్టించాను.. పిన్నమ్మ నవ్వుతూ..ఆ మొడ్డ మీది ముందు తోలు తోపీని వేళ్ళకొనలతో రాస్తూ.. “వుహూ..దీనిలో..సగం వుండేది అనుకుంటా....అదీ కాక నాకు మొదట్లో సిగ్గు యెక్కువగా వుంటూ వుండేది..చూసేదానికే అయ్యేది కాదు..తర్వాత తర్వాత ఆయన నాకు యిలా చూసి ఆడుకొనే అవకాశం ఇవ్వటమూ వుండేది కాదు.. యెప్పు డూ కవర్ వేసుకునే,

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *