ప్రేమ పగ పోరాటం 127

By | July 18, 2020
xossipi telugu sex stories ప్రేమ పగ పోరాటం 127 అనసూయ ఓరా కంటితో నన్ను చూస్తుంది. నేను చూడగానే fileని చూస్తుంది. సమయం గడుస్తుంది. నాకు బోర్ కొడుతుంది. *can I walk around? అనసూయ-sure. నేను లేచి అటు ఇటు మెల్లగా నడుస్తున్నాను. అక్కడ గోడ మీద ఉన్న ఫోటోస్ చూస్తున్నాను. ఒక ఫోటో దేగ్గరకి వచ్చి నిలబడి చూస్తున్నాను. అద్దం riflactionలో మేడం కనిపిస్తుంది. వెనక్కి తిరిగి నన్నే చూస్తుంది. తన చేతిలో ఉన్న file మొత్తం తెల్ల pages. వాటిని ముందు పెట్టుకుని నటిస్తుంది. సరే చూద్దాం అదీ నా దారిలో. ఆ ఫోటోస్ చూస్తూ. *మేడం? మీది love marrage? అనసూయ-లేదు arrange marrage. మాకు వరసే. *అంటే బావా?

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published.