ప్రేమ పగ పోరాటం 132

By | July 27, 2020
xossipi telugu sex stories అనసూయ-ok ప్యూన్ lock చేసి వెళ్లిపోయాడు. గదిలో ఇద్దరమే ఉన్నాం.ఆ నిశ్శబ్దంలో తన ఊపిరి చప్పుడు మాత్రమే వినిపిస్తుంది. బహుశా జరగబోయే దాన్ని ఊహిస్తంది కాబోలు. *so.........మేడం  r u redy? అనసూయ-అవును అని తల ఊపింది. *మీతో ఏం చేయించాలని అనుకుంటున్నానో మీరు ఊహించగలరా? అనసూయ-నా ఊహ ప్రకారం ఏదో పెద్దగా చేస్తావు. *right… ఐతే వినండి. మీరు నన్ను ఇక్కడకి fees పని మీద రమ్మన్నారాని చెల్లి చెప్పింది. అది అబద్దం అని తెలుసు కానీ ఇక్కడకి వచ్చినతారువత, మిమ్మల్ని.....మీ పనుల్ని చూసినతరువాత నన్ను చూడాలని అనిపించి ఈ పని చేశారని అనిపించింది. అది నిజం అని తెలిసింది. కొన్ని douts  తీర్చుకోవడానికి మీతో పందెం కట్టాను.  ఆ కోవలో న్ను చేసిన పనులు వల్ల మీకు కోపం రాలేదు. అంటే దాన్ని మీరు enjoy చేస్తున్నారు. ఎందుకు? నా మీద ఉన్న ఫీలింగ్స్ ఏంటి? చెప్పాలి. అనసూయ-నామాటలు విని తనకి సిగ్గు, చెమటలు, భయం తో నిండి పోయాయి. కొద్ది సేపు తరువాత తెరుకుని) impressive. *దానికి ముందు ఒకసారి మీ అందాన్ని చూపించండి. అనసూయ-ఎందుకు?(సిగ్గుపడుతూ

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *