ప్రేమ పగ పోరాటం 175

By | July 27, 2021
telugu sex stories ప్రేమ పగ పోరాటం 175 అలా వొంగొని వున్న సుల్తానా ని గౌసి కర్ర తీసుకుని కొట్టడం మొదలు పెట్టింది. పాట్.....పాట్.......పాట్.....అనిదెబ్బలసౌండ్ వినిపిస్తుంది. అలాగే సుల్తానా మూలుగులుకూడా వస్తున్నాయి. కళ్ల వెంట నీళ్ళు కారతున్నాయి. అలాగేగౌసి కూడా ఏడుస్తుంది. బహుశా తన వాళ్ళు అనే భందం ఇంకా ఉంది అనుకుంటుంది కాబోలు. కొట్టడం అయ్యిన తరువాత సుల్తానా లేచిసరిచేసుకుని ఎర్రగా అయ్యిన పిర్రల్ని రుద్దుకుంటూ అజీజ్ దేగ్గరకి వెళ్ళి వాడిని పట్టుకుని ఏడుస్తుంది. గౌసి నాదేగ్గర పాపనితీసుకుని

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *